Meslek Yüksekokulu

Eğitim Amaçları

Programımızın öncelikli amacı; iş güvenliği organizasyonu mühendislik düzeyinde olan işletmelerde mühendisliğin bir alt kademesinde, mühendislik düzeyinde olmayan organizasyonlarda ise işletmenin tüm iş güvenliği sorumluluğunu üstlenebilecek yetenekte "İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri" yetiştirmektir. Program mezunları, gerekli zorunlu eğitime katılıp ve sınavı başardıkları takdirde; “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” gereği tüm sanayi ve hizmet tesislerinde görevlendirilmesi zorunlu olan “İş Güvenliği Uzmanı” belgesi alma hakkına da sahip olmaktadır. Türkiye’de iş güvenliği alanında eğitimli teknik eleman sayısı ihtiyacı karşılayacak düzeyde değildir. Bu nedenle, bu hizmetleri verecek veya organize edecek yeterliliğe ve yetkiye sahip mezunlarımızın istihdam edilme olanağı yüksektir.

 

Programda verilen teorik ve uygulamalı eğitimler ile

  • İşyerlerinde iş kazası ve meslek hastalığı risklerinin tespit edilmesi,
  • Bu risklerin minimize edilmesi,
  • Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratılması,
  • Tehlikelerin kaynağında yok edilmesi,
  • Çalışanların bu ortamda tüm dikkatini işine vererek kaliteli hizmet üretmesi,
  • Herhangi bir kaza sonucu yasal, vicdani ve mali sorumlulukların en aza düşürülerek işletmenin karlılığının arttırılması,

Hedeflerinin gerçekleştirilmesinde işveren ve yöneticilere yardımcı olacak “İş Güvenliği Teknikerlerinin” yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.