Meslek Yüksekokulu
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
141000000002101 - Akademik ve Sosyal Oryantasyon 1+0+0 Zorunlu 1
762076108532101 - Sosyal Hizmet Kuruluşları 3+0+0 Zorunlu 5
762076108532102 - Sosyal Sorunlar 2+0+0 Zorunlu 5
762086208532103 - Sosyal Güvenlik 2+0+0 Zorunlu 5
482000000002100 - Bilgi Teknolojileri Kullanımı 2+1+0 Seçmeli 4
SEC_1_1 - 1.Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu 1 - Seçmeli 6
SEC_1_2 - 1.Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu 2 - Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
311000000002202 - Sosyal Psikoloji 2+0+0 Zorunlu 4
380022600002101 - Hukukun Temelleri 2+0+0 Zorunlu 5
723085308622201 - Temel Sağlık Hizmetleri 3+0+0 Zorunlu 6
862072307612201 - Temel Bakım Hizmetleri 3+0+0 Zorunlu 6
SEC_2_3 - 2.Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu 3 - Seçmeli 5
SEC_2_4 - 2.Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu 4 - Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
222000000002101 - İngilizcede Eleştirel Okuma ve Yazma 4+0+0 Zorunlu 4
723072608532301 - Yaşlı ve Hasta Bakım Hizmetleri 3+0+0 Zorunlu 8
320000000002107 - Genel İletişim 2+0+0 Seçmeli 4
762081408532301 - Sosyal Hizmet Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 5
862054005202401 - İş Sağlığı ve Güvenliği 2+0+0 Seçmeli 4
SEC_3_5 - 3.Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu 5 - Seçmeli 5
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
223000000002101 - Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma 4+0+0 Zorunlu 4
224031300002101 - Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi ve Modern Türkiye nin Oluşumu 4+0+0 Zorunlu 4
762022603122292 - Sosyal Hizmet Yönlendirilmiş Çalışma 0+2+0 Zorunlu 5
762086203122294 - Sosyal Hizmet Staj 0+2+0 Zorunlu 10
SEC_4_6 - 4.Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu 6 - Seçmeli 4
SEC_4_7 - 4.Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu 7 - Seçmeli 3
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler