Uluslararası Multidisipliner İnovatif Yaklaşımlar Kongresi

Düzenleme Kurulu

Beykent Üniversitesi Meslek Yüksekokulu

Uluslararası Multidisipliner İnovatif Yaklaşımlar Kongresi

Düzenleme Kurulu

Dr. Öğr. Üyesi Gülşah GENCER ÇELİK (Beykent Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Levent BOSTANCI (Beykent Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Sevcan BEŞİKCİ (Beykent Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Tülay ÖZGÜL (Beykent Üniversitesi)