Uluslararası Multidisipliner İnovatif Yaklaşımlar Kongresi

Kabul Edilen Bildiriler

380 Kv Kuzeybatı Anadolu Güç Sisteminde TCSC Ve SSSC Etkisinin İncelenmesi
3D Tasarım ve Animasyonların Filmlerde Kullanımı: Matrix, Jumanji, Başlat: Ready Player One
A Paradigm Shift From A Linear To Circular Economy: The Servitization Of Manufacturing
Antalya Yöresinde Yetişen Hint İnciri Meyvesinin Fizikokimyasal Ve Biyoaktif Özellikleri Üzerine Farklı Kurutma Sıcaklıklarının Etkisi
Bazı Endemik Bitkiler Ve Bileşikler Üzerine Yapılan Antikanser Çalışmalar (2015-2021)
Blokzincir Teknolojisinin İnsan Kaynakları Yönetimine Etkisi
C Kuşağının İnovatif Yaklaşımlar Çerçevesinde, İletişimsel Ve Ekonomik Entegrasyon Süreçleri
Ca-I Ve Ca-II İzoenzimlerin Araştırılması Ve İnhibitörlerinin Öneminin İncelenmesi (2015-2021)
Car Side Mirror Design With Self-Drying System
Ceza Sorumluluğu Kapsamında Yapay Zeka
Corporate Governance, Board Gender Diversity And Innovation
Covid-19 Döneminde Gerçekleşen Lojistik İnovasyonlar

Çentik Kanallı Sandviç Kompozit Panellere Uygulanan Eksenel Darbe Davranışının İncelenmesi

Çocuğun Sosyal Medya Kaynaklı Uğrayabileceği Zararlar ve Bunlara Karşı Çözüm Önerileri
Endüstri 4.0 Kapsamında İnsan-Robot İlişkilerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği
Endüstri 4.0 Teknolojilerinin Tedarik Zincirinde Kullanılmasının Algılanan Ürün Değeri Ve Müşteri Memnuniyetine Etkisi
Erken Çocukluk Eğitiminde Bir Karşılaştırma: Türkiye Ve Finlandiya Eğitim Sistemleri
Farklı Atkı Sıklıklarında Üretilen Saten Kumaşların Tutum Özelliklerinin Değerlendirilmesi
Fındık Atık/Yan Ürünlerinin Değerlendirilmesi
Fonksiyonel Gıda Pazarında Koenzim Q10
Green Finance
Günümüzde Bilgi Kirliliği (RV)
Hafif Raylı Sistemlerde Pantograf ve Katener Temasının İncelenmesi
Hartz Reformları-Almanya’da İnovatif Bir Yaklaşım
Hazır Giyim Endüstrisinde “Metaverse” Uygulamaları
Hızlı Teslimatta İnovatif Olmak “Getir” Örneği
Innovative Techniques In The Extraction Of Betalains
İki Plaka Arasındaki Bir Silindir Üzerinden Seyrek Gaz Akışının İncelenmesi
İnşaat Projelerindeki Gecikmelerin Ve Risklerin Bulanık Mantık Yaklaşımı İle İncelenmesi
İş Sağlığı Ve Güvenliği Biriminde Görevli Sağlık Personellerinin Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi
İş Sağlığı Ve Güvenliğinde İnovatif Yaklaşımın Değerlendirilmesi
Kanser Tedavisinde Farmasötik Nanoteknoloji Uygulamaları
Lempel-Zıv Karmaşıklık Ölçümü Kullanılarak Büyüme Faktörlerinin Bulanık Sınıflandırılması
Liderlik Ve Örgüt Kültürünün İnovasyonla İlişkisi
Lojistik 4.0'ın Dezavantajlarının Belirlenmesi Ve Risk Analizi Yöntemi İle Değerlendirilmesi
Market Frictions And Price Delay: The Case Of The Moroccan Stock Market
Mekanik Sistem Ve Optik Sistem İle Trombofili Testlerinin Performans Karşılaştırılması
Metaverse Pazarlarında, Marka Güveni Stratejileri Ve Önemi
Mikroenkapsülasyon Yöntemleri Ve Gıda Sanayii Uygulamaları
Molecular Docking and Molecular Dynamics Studies of Some Biphenylketoximes as a Potential Inhibitor of Covid-19 Virus Infection
Okul Merkezli Yönetim Ve Eğitim Sorunları Bağlamında Yeni Bir Paradigma
Pazarlamada Sosyal Ticaret
Programatik Reklam ve Geleneksel Reklamcılığın Karşılaştırılması
Sağlık Hizmeti Sektöründe Sosyal Medya Reklamlarına Yönelik Tutumların Satın Alma Niyetine Etkisi
Sağlık İşletmelerinde Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Kapsamında Risklerinin Değerlendirmesi Ve Azaltılması
Sequence Analysis Of Sars-Cov-2 And Similar Genomes
Sıcak Para Hareketleri
Sismik Taban İzolatörlü Yapılarda Zemin-Yapı Etkileşiminin Etkisinin Değerlendirilmesi
Su Kalite İndeksi ve İstatistiksel Yöntemler Kullanılarak Kevendüzü Göleti'nin Sulama Suyu Kalitesinin Değerlendirilmesi
Sukuk As Alternative Finance Model For Companies
Tam Otomatik Erichsen Test Donanımının Tasarımı Ve Prototip İmalatı
Tekstil Sektöründe Biyomimetik Biliminin Etkileri
The Effect Of Transformational Leadership On Strategic Innovation Management: Case Of City Hospitals
The Influence Of Green Innovation In Logistics: A Case Study For Logistic Companies In Turkey
Topluluk Öğrenimi İle Kredi Kartı Dolandırıcılık Tespiti Karşılaştırmalı Bir Analiz
Turizm Eğitimi Alan Öğrenciler Geleceğe Nasıl Bakıyor? Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde Bir Uygulama
Türk Eğitim Tarihinde Erken Çocukluk Eğitimi
Türkiye Ve Almanya Eğitim Sistemlerinde Erken Çocukluk Eğitiminin Karşılaştırılması
Uyum Sağlayıcı Ajan Oranının Odun Plastik Kompozitlerin Bazı Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkisi
Uzay Kafes Yapısının Küresel Düğüm Noktalarının Analizi Ve Tasarımı
Üniform Binaların Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi İle Analizi İçin Bir Yaklaşım
Yapıların Deprem Etkilerine Karşı Güçlendirilmesinde Yenilikçi Yaklaşımlar
Yeni Bir Kavram: Postbiyotik
Yeni Sinema Platformu Netflix ve Nefret Söylemi
Yere Monte Agrivoltaik Sistemlerde Mahsul Ve Enerji Üretim Potansiyelinin Araştırılması
Yiyecek İçecek İşletmelerinde QR Menü Uygulamalarının Tüketiciler Perspektifinden Değerlendirilmesi
Yiyecek Ve İçecek Sektöründe Endüstri 4.0 Ve Robotik Sistemler
Yüz Tanıma Amaçlı Görüntü İşleme Kullanımı
Zenginlik ve Yoksulluk Döngüsü - Türkiye Örneği
Zn-Cu Biyobozunur Malzemelerde Homojenleştirme Tavlaması Süresinin Mikro Yapı Ve Sertlik Üzerine Etkisi