Uluslararası Multidisipliner İnovatif Yaklaşımlar Kongresi

Kişisel Verilerin Korunması

 

Değerli Katılımcılar,

Beykent Üniversitesi Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen Uluslararası Multidisipliner İnovatif Yaklaşımlar Kongresi 2-4 Haziran 2022 tarihlerinde “Zoom” programı üzerinden yapılacaktır.

Kongrenin online olarak gerçekleştirilmesi esnasında kayıt altına alınması ve daha sonra internet üzerinden paylaşıma açılması amaçlandığından Beykent Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Düzenleme Kurulu üyeleri olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan kaynaklanan yükümlülüğümüz doğmakta olup, aşağıda belirtilen hususları bilgilerinize sunmaktayız:

1. Kongreye katılım için bildireceğiniz ad ve soyadınız, e-posta adresiniz, cep telefonu numaranız ile konferans kapsamında ileteceğiniz soru ve talepleriniz gibi özel nitelikli olmayan kişisel verileriniz tarafımızca aşağıda belirtilen hususlarla sınırlı olmak üzere işlenecektir:

“Online Kongre düzenlenmesi, Kongrenin kayıt altına alınması ve daha sonra kayıt altına alınan Kongreye erişim linkinin internet üzerinden paylaşılması, Kongre kitabının yayınlanması ve katılım belgelerinin düzenlenmesi.” Bu veriler, Düzenleme Kurulu’na gönderilecek elektronik postada yer alan bilgilerle toplanmaktadır.

2. Kongre kapsamında katılımcıların görüntü ve seslerinin yer aldığı bildiri sunumu kayıt altına alınarak internet ortamında paylaşılacaktır.

Online Kongre kayıt altına alınacak olup, kişisel verileriniz işbu aydınlatma metni doğrultusunda ayrıca vereceğiniz rızanıza dayanılarak işlenecektir. Görüntü ve ses verilerinizin kullanılmasını istemiyorsanız profilinizde canlı kamera ve mikrofonunuz kapalı tutulmalı ve şahsınıza ait fotoğraf eklenmemelidir.

3. Kongreye “Zoom” uygulaması aracılığıyla cep telefonu, tablet veya bilgisayarınız ile katılmanız halinde Zoom programının indirilmesi ve kayıt olunması süreçlerinde ise veri sorumlusu programı servis eden, sunucu yurt dışındaki şirkettir. Dolayısıyla veriler, anlık olarak yurt dışına aktarılmış olacak; ancak tarafımızdan herhangi bir veri aktarımı yapılmayacaktır.

4. Kişisel verileriniz, Kongre bildirileri özet veya tam metin olarak yayınlanana kadar saklanacak ve yayının çıktığı tarihte işlenen kişisel verileriniz imha edilecektir.

5. İşbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenen kişisel verileriniz yalnızca Kongre Düzenleme Kurulu tarafından işlenecek, yurtiçi ya da yurtdışında herhangi bir kişi ve kuruma aktarılmayacaktır.

6. Kongreye bildiri özeti göndererek katılma talebinde bulunmuş ancak hakem incelemesinden geçemeyerek kabul edilmemiş bildirileri sahiplerine ait (elektronik posta yoluyla gönderilmiş) verilerin saklanması konferansın gerçekleşme tarihine kadardır. Konferansın tamamlandığı 4 Haziran 2022 günü itibariyle, kabul edilmeyen bildiri sahiplerine ait kişisel veriler imha edilir. 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. madde kapsamında sahip olduğunuz haklar ise veri sorumlusuna başvurarak şahsınızla ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme ve işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, KVKK 7.maddesine göre kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu durumlarda kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etmektir.

 

Bilgilerinize arz ederiz.

 

Beykent Üniversitesi Meslek Yüksekokulu

Uluslararası Multidisipliner İnovatif Yaklaşımlar Kongresi

Düzenleme Kurulu

 

Değerli Katılımcılar,

Kongre'nin ZOOM platformu üzerinden bir online (çevrimiçi) olarak gerçekleştirilecek olması nedeniyle, kişisel verilerinize ilişkin hususlara duyduğumuz saygı ve hassasiyet gereği, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında ve paylaşmış olduğumuz AYDINLATMA METNİ çerçevesinde;  "Açık Rıza Bildirim Formu"nun imzalanarak, Bildiri Özeti ile birlikte tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bildiri sunumunuza ilişkin kayıtların alınması konusunda sorumluluk söz konusu olabileceğinden, Açık Rıza Metnini göndermemiş katılımcılarımızın programda yer alamayacaklarını üzülerek belirtmek isteriz. 

Saygılarımızla,


Aydınlatma Metni  - PDF

Aydınlatma Metni - Word