Dış Ticaret - Meslek Yüksekokulu
Meslek Yüksekokulu

Dış Ticaret

Dünya ekonomisinin küreselleşmesi, milli ekonomilerin hızla birbirine uyum sağlaması ve ülkemizin Avrupa Birliği ile yakınlaşma çalışmaları sonucunda, Dış Ticaret programının önemi ve gerekliliği giderek artmaktadır. Yeni uyum yasası ile birlikte gümrük ve dış ticarette alanlarında çalışan kesimin mevzuat bilgisine sahip olması gerekliliği ve üniversite mezunu olma zorunluluğu durumu, dış ekonomik ve siyasi ilişkilerin giderek daha da karmaşıklaşması, Dış Ticaret,Gümrük İşletme mesleğini daha cazip hale getirmektedir. 

Dış Ticaret  programının amacı; dış ticaret, gümrük mevzuatı konularında çalışacak ara insan gücünü yetiştirmektir. Maliye ve Gümrük Bakanlığı’na bağlı gümrüklerde, özel sektöre ait ithalat ve ihracat bürolarında çalışabilirler veya serbest olarak gümrük komisyonculuğu yapabilirler.

Programımızda birinci yıl Ekonomi, İşletme, Hukuk, Genel Gümrük Bilgisi, Temel Matematik, Ticaret Hukuku, Bilgisayar, Türk Gümrük Teşkilatı, Genel Muhasebe, Türkiye Ekonomisi; ikinci yıl da Uluslararası Ekonomi, Konteyner Sistemleri ve İşletmeciliği, Türk Vergi Sistemi, İktisadi Suçlar ve Ceza Hukuku, İthalat İhracat İşlemleri, Gümrük Kanunu ve Yönetmelikleri, Küresel Lojistik, Depo Yönetim Sistemleri, Serbest Bölge ve Liman İşletmeciliği, Gümrük Tarife Cetvelleri, Kaçakçılığın Önlenmesi ve İzlenmesi, Toplam Kalite Yönetimi, Gümrük Bilgi Teknolojileri, Uluslararası Nakliye ve Sigorta gibi dersler okutulur ve uygulama yaptırılır. 

Öğrencilerimiz mezun olmak için en az 30 iş günü staj yapmaları zorunludur. Stajlarını gümrüklerde ve gümrük müşaviri bürolarında yapabilmektedirler. 

Mezun olan öğrencilerimize;  "Dış Ticaret-Gümrük İşletme Meslek Elemanı" unvanı verilir. Meslek elemanları meslek stajlarını tamamlayarak gümrük müşaviri, ithalat ve ihracat bürolarında uzman eleman, kamu kuruluşlarında ise memur olarak çalışabilirler.  

Dış Ticaret Bölümünün eğitim dili Türkçedir. İngilizce hazırlık eğitimi isteğe bağlıdır.

Öğr. Gör. Emrah KÖROĞLU

Bölüm Başkanı