Program Mesajı | Basım ve Yayın Teknolojileri
Meslek Yüksekokulu

Program Mesajı

Basım yayın, iletişim ve reklam sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan gücünü, çağın beklentilerini karşılayacak kalitede yetiştirmeyi amaçlayan iki yıllık bir yükseköğretim programıdır. Basım sektörünün ihtiyaç duyduğu ara eleman yetiştirmek için teorik ve uygulama eğitimi yapılmakta, basım sektörünün uygulama alanları için yüksek el becerisine sahip elemanlar yetiştirilmektedir.

Öğrencilerimiz en son teknoloji donanımına sahip bilgisayarlarda uygulanan bilgisayar destekli programlar vasıtasıyla elektronik multimedya tasarımı alanında deneyim kazanmaktadır.

Kültür, sanata ve reklamcılığa ilişkin oluşturulan temel altyapı üzerine; dijital tasarım, dijital baskı teknikleri, 3 boyutlu grafik tasarım, tipografi konularında temel becerilerin kazandırılması ve grafik ve web sayfası programlarının uygulamalı olarak işlenmesi şeklinde yapılmaktadır.

Basım ve Yayım Teknolojileri Programının eğitim dili Türkçedir. İngilizce hazırlık eğitimi isteğe bağlıdır.

Dr. Öğr. Üyesi Ece ERSOY YILAN
Program Başkanı