Meslek Yüksekokulu

Program Mesajı

Dünya ekonomisinin küreselleşmesi, milli ekonomilerin hızla birbirine uyum sağlaması ve ülkemizin Avrupa Birliği ile yakınlaşma çalışmaları sonucunda, Dış Ticaret programının önemi ve gerekliliği giderek artmaktadır. Yeni uyum yasası ile birlikte gümrük ve dış ticarette alanlarında çalışan kesimin mevzuat bilgisine sahip olması gerekliliği ve üniversite mezunu olma zorunluluğu durumu, dış ekonomik ve siyasi ilişkilerin giderek daha da karmaşıklaşması, Dış Ticaret, Gümrük İşletme mesleğini daha cazip hale getirmektedir.

Dış Ticaret programının amacı; dış ticaret, gümrük mevzuatı konularında çalışacak ara insan gücünü yetiştirmektir. Bu programı bitiren öğrenciler;

  • Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini kavrayabilme.
  • Ticari hayatta faaliyet gösteren dış ticaret yapan işletmelerin özelliklerini kavrayabilme,
  • Ticari hayatta kullanılan belgeleri tanıyabilme,
  • Ekonomi ve borsa ile ilgili temel kavramları tanıyabilme.
  • Ülke ekonomisi ve işletmeler açısından dış ticaretin önemini ifade edebilmesi gibi konularda bilgi kazanmış olurlar.

Öğrencilerimiz mezun olmak için 50 iş günü staj yapmaları zorunludur. Stajlarını gümrüklerde ve gümrük müşavirliği bürolarında, ithalat ihracat yapan firmalarda ya da dış ticaret departmanı olan firmalarda yapabilmektedirler.

Mezun olan öğrencilerimize; "Dış Ticaret Meslek Elemanı" ünvanı verilir. Meslek elemanları meslek stajlarını tamamlayarak gümrük müşaviri, özel sektöre ait ithalat ve ihracat bürolarında uzman eleman, kamu kuruluşlarında  memur ve dış ticaret yapan firmalarda ya da Maliye ve Gümrük Bakanlığı’na bağlı gümrüklerde uzman eleman  olarak çalışabilirler.

Kendilerini bireysel anlamda geliştirebilen mezunlar kendi iş ortamlarını kurarak çalışma yaşamında aktif bir rol üstlenebilirler.

Dış Ticaret Bölümünün eğitim dili Türkçedir. İngilizce hazırlık eğitimi isteğe bağlıdır.

Öğr. Gör. Emrah KÖROĞLU

Program Başkanı