Meslek Yüksekokulu

Yüksekokul Tanıtımı

Sevgili  Öğrenciler, 

Beykent Üniversitesi Meslek Yüksekokulunun temel amaçlarından birisi, ülkemizin sanayi ve hizmet sektöründe çalışma olanağı bulacak, sorumluluk duygusu ve etik değerlere sahip, donanımlı, bilgili, hevesli, araştırıcı, sorgulayıcı ve çağdaş eğitimi almış; bilgisayar ve bilgi teknolojileriyle donanmış, çalıştığı iş yerinde farklılık yaratabilen, verimliliği arttıran, mesleki ve teknik” alanda meslek elemanı yetiştirmektir.                   

Bilgi çağında ve küreselleşme boyutunda, teknolojilerin, yönetimlerin, tekniklerin, sistemlerin, işlerin, işletmelerin ve mesleklerin hızla değiştiği bir dünyada yaşamaktayız. Günümüzde ve gelecekte gerek firmalar ve gerekse insanlar açısından bu değişime dayanıklı olmak için yenilik, esneklik, kalite ve hız önemli hale gelmiştir. Sizlere bu nitelikleri kazandırmak anlayışı içinde mesleki eğitimi destekleyen profesyonel öğretim elemanlarının yanında, seçkin akademik öğretim kadrosundan oluşan uzman öğretim elemanlarıyla eğitim hizmetleri sunulmaktadır. 

Yüksekokulumuzda eğitimin gerektirdiği Bilgisayar Laboratuarları, Televizyon Stüdyoları, Tekstil Teknolojisi, Aşçılık, Grafik Tasarımı gibi teknik programların atölye ve diğer  altyapı tesisleri Mütevelli Heyetimizin sağladığı imkanlarla eğitimin hizmetine sunulmuştur. Yine yüksekokulumuzun özenle oluşturulan yüksek bilgi ve deneyime sahip  seçkin akademik ve yönetsel kadroları sizlerin eğtiminiz ve hayata hazırlanmanız  için büyük bir içtenlik ve gayretle çalışmaktadırlar.     

Yüksekokulumuz, öğrencilerimize uluslararası ortamda, bilgi ve görgülerini artırmak ve başka ülkelerin eğitim kurumlarını da tanımak olanağı sağlayan değişim programlarını başarıyla yürütmektedir . Bu alanda üniversitemiz Sokrates-Erasmus programlarıyla Avrupa Birliği öğrenci ve öğretim üyesi değişim sistemi içerisinde yer almaktadır. Öğrencilerimizin bu değişim programları kapsamında Avrupa`nın çeşitli yükseköğretim kurumlarında eğitim öğretim görme imkanı da mevcuttur. 

Sevgili öğrenciler, bu amaçların gerçekleştirilmesi için üniversite ve yüksekokul yönetimiyle birlikte sizlerin de  büyük çaba göstereceğinize inanıyorum. 

Eğitim ve öğretim yılının hepinize hayırlı olması, başarı, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum.     

Prof. Dr. Mehmet Emin KARAHAN 
Meslek Yüksekokulu Müdürü