Meslek Yüksekokulu

Yönetim Kurulu

Dr. Öğr. Üyesi Gülşah GENÇER ÇELİK
Müdür
Dr. Öğr. Üyesi Nazife ORHAN ŞİMŞEK
Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör. Emir Hasan ÖLMEZ
Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Şimal ÇELİKKOL
Seçilmiş Temsilci Üye
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Muzaffer ŞAĞBAN
Seçilmiş Temsilci Üye
Dr. Öğr. Üyesi Pınar ÇELİK
Seçilmiş Temsilci Üye