Meslek Yüksekokulu

Program Mesajı

Adalet Programında; adalet sistemi içerisinde yer alan mahkemelerin, hukuk bürolarının ve avukatların, resmi ve özel kurumların ihtiyaç duyduğu yardımcı personel ihtiyacını karşılamak amacıyla vasıflı elemanların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Adalet sistemi içinde, işlerin daimi olarak doğru ve düzgün yürütülebilmesi için yetişmiş yardımcı eleman ihtiyacı göz ardı edilemez. Adalet programındaki bir diğer amacımız ise ön lisans eğitimini tamamlamış başarılı ve hedefleri olan öğrencilerimizin, DGS'yi kazanarak Hukuk Fakültelerinde lisans öğrenimlerine devam edebilmeleridir.

Adalet Programının eğitim dili Türkçedir. İngilizce hazırlık eğitimi isteğe bağlıdır.

Öğr. Gör. Halil İbrahim ŞAHİN

Program Başkanı