Mimarlık ve Şehir Planlama - Meslek Yüksekokulu
Meslek Yüksekokulu

Teorik ve uygulamalı eğitim-öğretim yapılan Mimari Restorasyon Programında, öğrenciler; koruma kavramları, restorasyon ve konservasyon konusunda temel ilke ve yöntemleri; ahşap ve kargir malzeme özellikleri, yapı teknolojisi ve konstrüksiyonu; temel teknik resim kuralları ve bilgisayarda teknik çizim becerisi; geleneksel yapı türleri, geleneksel yapı elemanları kavramları, tüm taşıyıcı ve taşıyıcı olmayan yapı elemanları ve bileşenleri ve bunların işlev, gereç ve biçim özellikleri; geleneksel yapıların ve yapı elemanlarının rölövelerinin çıkarılması, analizlerinin yapılması, mevcut durumunun saptanması ve restorasyon ve restilüsyon projelerinin çizilmesi; geleneksel el sanatları ile ilgili temel bilgilenmenin kazanılması; tarihi eserlerin envanterlerinin çıkarılması ve rölövelerin de fotoğraftan yararlanma yöntemleri ve restorasyon laboratuvarlarında çalışabilecek teori ve becerinin kazanılmasına yönelik olarak eğitim alırlar.

Mezunlarımız; Dikey Geçiş Sınavıyla (DGS) üniversitelerin mimarlık, iç mimarlık, eski çini onarımları, geleneksel Türk el sanatları öğretmenliği, Geleneksel Türk el sanatları bölümlerine geçerek dört yıllık lisans öğretimine devam edebilir.

Mimari Restorasyon programının eğitim dili Türkçedir. İngilizce hazırlık eğitimi isteğe bağlıdır.


Dr.Öğr.Üyesi Buket AKÇAY GÜVEN
Bölüm Başkanı