Pazarlama ve Reklamcılık - Meslek Yüksekokulu
Meslek Yüksekokulu

Program Mesajı

Bilimsel yöntemler ışığında iletişim çalışmalarını gerçekleştirecek nitelikli, iyi yetişmiş, etik değerlere sahip elemanlar yetiştirmeyi amaçlayan 2 yıllık bir ön lisans programıdır.

Günümüzde hızla gelişen teknoloji ve giderek karmaşıklaşan üretim-yönetim ilişkileri, işletmelerin iyi yönetilmesi ve üretilenin tüketilmesini yaşamsal kılmaktır. Rekabet artmış, tüketici talepleri yeni boyutlar kazanmıştır. Bu bağlamda işletmelerde üretilen ürün ve hizmetleri tanıtmak ve pazarlamak için yoğun iletişim çalışmalarına başvurulmaktadır. İletişim etkinliğinin daha verimli olması açısından günümüzde bu doğrultuda bilimsel yöntemlere dayalı çalışmalar yapılmaktadır.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programının eğitim dili Türkçedir. İngilizce hazırlık eğitimi isteğe bağlıdır.

Dr.Öğr.Üyesi Sevcan BEŞİKÇİ
Bölüm Başkanı