Seyahat - Turizm ve Eğlence Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu

 

Beykent Üniversitesi Seyahat - Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümünün amacı; turizm ve seyahat endüstrisinin temel ilkelerini bilen, mesleği ile ilgili rezervasyon bilgi sistemlerini kullanabilen, turizm İngilizcesine hakim ve aktif olarak hakim olduğu İngilizceyi kullanabilen, bilgisayar ortamında işlerini yürütebilen, mesleklerini yaşam biçimleri olarak benimsemiş gençlerin yetiştirilerek, turizm sektörünün ihtiyaçlarına her ölçek ve çeşitlilikte cevap verecek bir eğitim ve araştırma faaliyeti yürütmektir.

Beykent Üniversitesi Seyahat - Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümünün özgörevi (misyonu), MYO ve üniversite ile uyumludur. Bu bağlamda bölümün özgörevleri; teori ve uygulamaya dayalı bilgiyle donatılmış, turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikte, turizm sektöründe teknolojik gelişimleri takip eden, araştırmacı, çevreye, kültürel, etik değerlere duyarlı ve korunması için çaba gösteren, farklı kültürlere saygılı, bilgiyi mesleki beceriye dönüştürebilme becerisine sahip ve bu bilgi beceriyi dünyanın her yerinde kullanabilen çağdaş mezunlar yetiştirilmesini sağlamaktır.

Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programına, tüm lise mezunları üniversite sınavında almış oldukları TYT (Temel Yetenek Testi) puanına göre yerleştirilir.

Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı mezunları, seyahat acentelerinde, yat ve marina işletmelerinde, turizm işletmelerinde, tur operatörü şirketlerinde acente yolcu satış (ticketing) işlemlerinde, havaalanı işletmelerinde, kongre - fuar organizasyonu işletmelerinde, konaklama işletmelerinde, rekreasyon ve animasyon işletmelerinde istihdam edilmektedir.

Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı mezunları, Dikey Geçiş Sınavıyla (DGS) üniversitelerin Seyahat İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği, Turizm İşletmeciliği, Turizm Rehberliği, İşletme, Ekonomi ve Finans, Uluslararası İşletme Yönetimi,  Lojistik Yönetimi ve Yönetim Bilişim Sistemleri bölümlerine geçerek dört yıllık lisans eğitimine devam edebilir.

Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programının eğitim dili Türkçedir. İngilizce hazırlık eğitimi isteğe bağlıdır.

 

 


Dr. Öğr. Üyesi Doğu BARANAYDIN
Bölüm Başkanı