Meslek Yüksekokulu

İç Mekân Tasarımı

İç Mekân Tasarımı Programı, yapıların iç mekânında ihtiyaca ve işleve yönelik gerekli tasarımları güncel teknoloji bilgisini kullanarak yapabilen, meslek pratiğine ve sorumluluklarına hakim, girişimci, yenilikçi, rekabet edebilen, mimari disiplini ve etik bilincini kazanmış çağdaş tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

İç mekân tasarımından mezun olan teknikerler, işverenin istek ve ihtiyaçlarını doğru olarak saptar ve buna yönelik mekanda gerekli özgün tasarımı gerçekleştirir. Gerçekleştirdiği tasarımı uygulamaya yönelik her türlü plan, proje çizimlerini yapabilir veya mevcut projeleri okuyup uygulayabilir. Mekânın tasarım kalitesini arttırmak için gerekli malzemeleri tanır, seçer ve hesabını yapar. 

Mimari tasarım prensiplerini kavrayan iç mekân tasarımcısı, kararlarını bilimsel yöntemlere, tam ve doğru bilgiye dayandırır ve çağdaş tasarımı destekler.

 

Öğr. Gör. Ezgi ÇIKRIKÇI

Program Başkanı