Meslek Yüksekokulu

Ülkemizde sağlık sektöründe son dönem meydana gelen değişim ve gelişmeleri yakından takip eden Beykent Üniversitesi; Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü adı altında açmış olduğu ön lisans sağlık programları ile sektörün artan ara eleman ihtiyacını karşılamayı hedeflemektedir. 

Avrupa ile entegre olma adına, tüm Avrupa'da yüksek öğretim ve akademik konularda standartların geliştirilmesini, ayrılıkları en aza indirgeyerek eğitim sistemlerinin bağdaştırılması ve tam olarak uyumun sağlanmasını hedefleyen Meslek Yüksekokulumuzda, Bologna kriterlerini uygulamaktadır. Bölümümüzün ana amacı, öğrencilerimize alanları ile alakalı kuvvetli bir altyapı kazandırmak ve günden güne değişen ve gelişen teknolojiye öğrencilerimizin kolayca adapte olmalarını sağlayıcı bilgi ve becerileri kazandırmaktır.  

Bologna kriterleri kapsamında, teorik dersler ile birlikte, laboratuvar ortamında pratik uygulamalı dersler, konusunda uzman öğretim elemanları tarafından verilmektedir. Üniversitemiz, öğrencilerimizin kendi programları ile alakalı, Meslek Yüksekokulu ortamında verilen teorik ve pratik bilgilerin, sektör içinde uygulama alanı buldukları stajlarının en randımanlı şekilde gerçekleştirilmesi noktasında azami gayret ve desteği göstermektedir. Bu amaçla, öğrencilerimizin staj yapmak istedikleri sağlık kuruluşlarını kendi seçmelerine olanak tanıdığı gibi, üniversitemizin anlaşmalı olduğu resmi sektörde yer alan hastanelerde de staj yapabilmelerini sağlamaktadır.   

Dr. Öğr. Üyesi Hasan SALKIN
Bölüm Başkanı