Yabancı Diller ve Kültürler | Meslek Yüksekokulu
Meslek Yüksekokulu

Yabancı Diller ve Kültürler

Küreselleşen dünyada, ülkeler ve kültürler arası ilişkiler arttıkça çevirinin önemi giderek artmakta ve çevirmenlerin üstlendiği misyon da daha önemli hale gelmektedir.

Beykent Üniversitesi Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programının hedefi, öğrencilerin çeviriyle ilgili akademik ve iş hayatlarında başarılı olabilmeleri, İngilizcenin iletişim aracı olarak kullanıldığı farklı çevrelerde kendilerini ifade edebilmeleri, bilgi alışverişinde bulunabilmeleri için öğrencilere gerekli olan dil becerilerini kazandırmak ve farklı sektörlerde çeviri yapabilecek alanında uzman nitelikli çevirmenler yetiştirmektir. 

Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı, Meslek Yüksekokuluna bağlı 2 senelik bir ön lisans programıdır. Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programının eğitim dili İngilizcedir ve programda bir yıl İngilizce hazırlık eğitimi zorunludur.


Dr. Öğr. Üyesi Nurcan BEKİL ÇAKMAK
Bölüm Başkanı