Meslek Yüksekokulu

Eğitim Amaçları

Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon Programındaki temel amaç özgün tasarım yeteneği olan, teknik bilgi ve beceri sahibi tasarımcılar yetiştirmektir. Bu program, mezunlarını yakın gelecekte; 

  • Sektörün dinamik yapısına ve hızla değişen beklentilerine uygun özgün, yenilikçi, etik ve kültürel değerlere sahip yaratıcı tasarımlar yapabilmeleri,
  • Çağdaş bilgisayar tasarım programlarını yetkin bir şekilde kullanabilmeyi,
  • Tasarım ve üretim sürecini organize ederek problem çözme, proje yönetme becerisine sahip olmaları,
  • Alanlarında almış oldukları teorik ve uygulama kazanımlarını hayat boyu öğrenme felsefesi ışığında sürekli geliştirmeleri gibi konularında yetkinlik kazanmaları amaçlamaktadır.