Meslek Yüksekokulu

Eğitim Amaçları

Çocuk Gelişimi programının amacı, 0-6 yaş arası, gerek normal gerekse özel eğitim gereksinimi olan çocukların eğitimlerine yönelik eleman yetiştirmektir. Bu amaçla, çocukların genel özellikleri ve gelişimle ilgili temel ilkeler göz önüne alınarak; zorunlu ve seçmeli olarak belirlenen teorik ve uygulamalı olan dersleri ile temel mesleki yeterlilikleri kazandırılmaktadır.