Meslek Yüksekokulu

Program Çıktıları

Bilgi

Kurumsal Olgusal

1. Diş anatomi ve morfolojisini tanıyarak ve çeşitli malzemeleri kullanarak benzerlerini oluşturabilme yeteneğine sahip olur.

1.1 Diş anatomi ve morfolojisini tanıyarak ve çeşitli malzemeleri kullanarak benzerlerini oluşturabilme yeteneğine sahip olur.

2. Diş eksikliğinin neden olduğu sorunları belirleyebilir ve farklı tipteki diş eksikliği olgularında protez planlaması yapabilir.

2.1 Diş eksikliğinin neden olduğu sorunları belirleyebilir ve farklı tipteki diş eksikliği olgularında protez planlaması yapabilir.

3. Diş dizilerinin ilişkilerini tanıyabilir ve çeşitli malzemeleri kullanarak benzerlerini oluşturabilir.

3.1 Diş dizilerinin ilişkilerini tanıyabilir ve çeşitli malzemeleri kullanarak benzerlerini oluşturabilir.

 

Beceriler

Bilişsel uygulamalı

4. Alanıyla ilgili temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanabilme, verileri yorumlayıp değerlendirebilme ve olası sorunları tanımlayıp çözümleyebilme yeteneği kazanır.

4.1 Alanıyla ilgili temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanabilme, verileri yorumlayıp değerlendirebilme ve olası sorunları tanımlayıp çözümleyebilme yeteneği kazanır.

5. Diş hekimiyle uyumlu olarak hizmet verebilecek bilgi ve beceriye sahip olarak, alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ilgili teknolojileri, ilgili alet ve malzemeleri kullanarak çeşitli diş implantları, protezler ve modeller yapar.

5.1 Diş hekimiyle uyumlu olarak hizmet verebilecek bilgi ve beceriye sahip olarak, alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ilgili teknolojileri, ilgili alet ve malzemeleri kullanarak çeşitli diş implantları, protezler ve modeller yapar.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

6. Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlar içinde etkin olarak çalışır.

6.1 Bireysel çalışmalar yürütür, akademik ve sosyal sorumluluğunun farkında olur.

6.2 Takım çalışması yürütür.

6.3 Çok disiplinli gruplarda yer alır. İşyeri deneyimi kazanır.

7. Ölçütlere göre performans değerlendirme konusunda bilgilidir.

7.1 İşletme fonksiyonları, performans, kalite yönetimi ve standartlar gibi konularda bilgi sahibidir.

Öğrenme Yetkinliği

8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanır.

8.1 Kazandığı bilgi-becerinin ileride yeterli olmayacağını kavrar.

8.2 Mesleki alanda bilgi ve teknolojisi gelişimini takip eder

8.3 Araştırma yapar.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

9. Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarır.

9.1 Yazılı ve sözlü iletişim kurallarını kullanır.

9.2 Ödev / rapor hazırlar.

9.3 Sözlü sunum yapar.

10. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.

10.1 Yönlendirilmiş çalışma hazırlar.

10.2 Staj çalışmasında alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.

11. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyip, meslektaşları ile iletişim kurar.

11.1 Avrupa Dil Portföyü A2 düzeyinde İngilizce kullanır.

12. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

12.1 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

  Alana özgü yetkinlik

13. Alanıyla ilgili mesleki yasal mevzuatı kavrayarak anlayabilir.

13.1 Toplumsal, bilimsel, kültürel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olur.

  • 14. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.
  • 14.1 Temel hukuki konularda bilgi sahibidir.
  • 14.2 Kendi ve beraberinde çalışanların iş güvenliği ve sağlığı için alınması gereken tedbirleri açıklar.
  • 14.3 Kalite ve iyileştirme süreçlerini açıklar.
  • 14.4 Çevre konusunda bilinçlenir.
  • 14.5 Kültürel ve tarihi değerler konusunda bilgilidir.
  • 14.6 Sağlıklı ve hasta bireyin yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını, davranışlarını ve sağlık ile fiziksel ve sosyal çevre arasındaki ilişkiyi temel düzeyde kavrayabilir.
  • 14.7 Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme konusunda yeterli bilince sahip olur.