Meslek Yüksekokulu

Bilgi

Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknolojisi Programı ilk kez 2012 – 2013 Güz yarıyılında öğrenci kabulüne başlamış olup 400’den fazla mezun vermiş uygulamalı eğitim anlayışını benimsemiş saygın programlarımızdan birisidir. İnşaat Teknolojisi programında piyasanın gerektirdiği güncel niteliklerde teknik ara eleman yetiştirilmektedir. Öğrencilerimiz bilgisayar destekli yazılım programları aracılığıyla betonarme ve çelik yapı imalatlarının hazırlanması, proje üzerinden metraj ve maliyet hesabı gibi teknik konularda eğitilmekte, gereken niteliklerde güncel yapı malzemesi seçimi ve yapıda uygulanabilirliği hususunda bilgilendirilmektedir. Programın eğitim süresi 2 yıl olup mezun öğrencilerimiz İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık bölümlerine dikey geçiş yapabilmektedirler. Programımızdan geçmiş yıllarda mezun olan pek çok öğrencimiz Dikey Geçiş Sınavında ilk 500’e girerek saygın devlet ve vakıf üniversitelerinde lisans eğitimlerine devam etmeye hak kazanmışlardır. Kamu ve özel sektördeki geniş iş imkanları ile mezunlarının en az istihdam sorununun yaşadığı programlardan biri olan İnşaat Teknolojisi programı gelişen laboratuvar ve teknik imkanlarıyla 2018 – 2019 yılında birinci ve ikinci öğretimde öğrenci kabulüne devam etmektedir.

Kurumsal Olgusal

Yapı malzemeleri alanında gelişen teknolojik üretimler hakkında yeterli altyapıya sahiptir.

Beton teknolojisi malzeme deneyleri hakkında bilgi sahibidir.

Harç teknolojisi malzeme deneyleri hakkında bilgi sahibidir.

Şantiye deneyleri hakkında bilgi sahibidir.

Arazi deneyleri hakkında bilgi sahibidr.

Betonarme İmalat detay çizimi hazırlama konusunda bilgi sahibidir.

Çelik yapılar İmalat detay çizimi hazırlama konusunda bilgi sahibidir.

Beceriler

Standartlara uygun beton silindir ve küp basınç dayanımları deneylerini gerçekleştirir.

Beton kıvam deneylerini gerçekleştirir.

Standartlara uygun beton yerleşimini gerçekleştirir.

Standartlara uygun beton vibrasyonunu gerçekleştirir.

Standartlara uygun beton kürünü gerçekleştirir.

Bilgisayar destekli çizim programları aracılığı ile betonarme İmalat detay çizimi hazırlar.

Bilgisayar destekli çizim programları aracılığı ile çelik yapı İmalat detay çizimi hazırlar.

Ölçme aletleri aracılığıyla temel arazi ölçümlerini gerçekleştirir.

Bilişsel Uygulamalı

Rijit cisim mekaniği problemleri çözer.

İzostatik kiriş mesnet reaksiyonlarını hesaplar.

İzostatik kiriş kesit tesirleri diyagramlarını çizer.

Kafes kiriş imalat detaylandırması gerçekleştirir.

Betonarme taşıyıcı sistem detaylandırmasını gerçekleştirir.

Çelik taşıyıcı sistem detaylandırmasını gerçekleştirir.

Beton karışım hesabını gerçekleştirir.

Yapı malzemesi fiziksel deneylerini yürütür.

Yapı malzemesi mekanik deneylerini yürütür.

Yapı teknolojlerini takip eder ve uygular.

Yapı tesisat imalat detaylarını gerçekleştirir.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlar içinde etkin olarak çalışır.

Bireysel çalışmalar yürütür, akademik ve sosyal sorumluluğunun farkında olur.

Takım çalışması yürütür.

Çok disiplinli gruplarda yer alır. İşyeri deneyimi kazanır.

Ölçütlere göre performans değerlendirme konusunda bilgilidir.

İşletme fonksiyonları, performans, kalite yönetimi ve standartlar gibi konularda bilgi sahibidir.

Öğrenme Yetkinliği

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanır.

Kazandığı bilgi-becerinin ileride yeterli olmayacağını kavrar.

Mesleki alanda bilgi ve teknolojisi gelişimini takip eder

Araştırma yapar.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarır.

Yazılı ve sözlü iletişim kurallarını kullanır.

Ödev / rapor hazırlar.

Sözlü sunum yapar.

Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.

Yönlendirilmiş çalışma hazırlar.

Staj çalışmasında alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.

Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyip, meslektaşları ile iletişim kurar.

Avrupa Dil Portföyü A2 düzeyinde İngilizce kullanır.

Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Alana Özgü Yetkinlik

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci taşır.

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci taşır.

Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.

Temel hukuki konularda bilgi sahibidir.

Kendi ve beraberinde çalışanların iş güvenliği ve sağlığı için alınması gereken tedbirleri açıklar.

Kalite ve iyileştirme süreçlerini açıklar.

Çevre konusunda bilinçlenir.

Kültürel ve tarihi değerler konusunda bilgilidir.