Meslek Yüksekokulu

Program Başkanının Mesajı

Makine Programı, endüstrinin ihtiyaç duyduğu yetkinlikte, geleneksel üretim metotlarına hakim, sorumluluk alabilen, teorik ve pratik bilgiler arasındaki ilişkiyi kurmayı başarabilen, mühendis ile teknisyen arasındaki boşluğu doldurabilen, özgüveni gelişmiş teknik ara eleman yetiştiren bir programdır. 

Makine Programından mezun olan öğrenciler; teknik ve mesleki resim çizebilme ve okuyabilme, bilgisayar destekli çizim programlarını kullanarak tasarım yapabilme, malzeme seçimi yapabilme, imalat yöntemlerini tanıma, hidrolik ve pnömatik sistemlerde işlem yapabilme, makine elemanları üzerinde hesaplama yapabilme, kalite yönetim sistem ve mevzuatına hakim olabilme gibi beceriler kazanmaktadırlar. 

Program mezunları, kamu ve özel sektörde makine teknikeri pozisyonunda istihdam edilebilirler. 

Makine Programının eğitim dili Türkçedir. İngilizce hazırlık eğitimi isteğe bağlıdır.

Öğr. Gör. Ahmet EŞİYOK

Program Başkanı