Meslek Yüksekokulu

Beykent Üniversitesi MYO İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Ön lisans Programından başarıyla mezun olan bir öğrenci kamu ile özel sektörde yer alan tüm kurumlarda 'İş Sağlığı ve İş Güvenliği Teknikeri' unvanı ile çalışabilirler. Ayrıca güncel mevzuat hükümlerine göre İş Sağlığı ve Güvenliği teknikerlerinin sertifika eğitimi sonrası Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan İş Güvenliği Uzmanlığı sınavında başarılı olmaları durumunda "C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı" unvanını alabilmeleri de mümkün olacaktır.

(C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az üç yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan teknik elemanlar; B sınıfı İş güvenliği Uzmanı;

(B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az dört yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan teknik elemanlar, A sınıfı İş güvenliği Uzmanı olabileceklerdir.

Ayrıca diğer alanlardaki İlerleme Olanakları: Güncel mevzuat hükümlerine göre İş Sağlığı ve Güvenliği teknikerlerinin, DGS Sınavında başarılı olmaları durumunda;

  • Acil Yardım ve Afet Yönetimi,
  • İşletme
  • Sosyal Hizmet ile
  • Sağlık Yönetimi alanlarında lisans programına kayıt yaptırabilirler.
    Yabancı uyruklu adaylar da ilgili alanda lisans programlarına başvurabilirler.