Meslek Yüksekokulu

Eğitim Amaçları

Grafik Tasarımı eğitimindeki temel amaç özgün tasarım yeteneği olan, teknik bilgi ve beceri sahibi tasarımcılar yetiştirmektir. Bu program, mezunlarını yakın gelecekte; 

  • Grafik Tasarım sektörünün dinamik yapısına ve hızla değişen beklentilerine uygun özgün, yenilikçi, etik ve kültürel değerlere sahip yaratıcı tasarımlar yapabilmeleri,
  • Grafik alanına ait çağdaş bilgisayar tasarım programlarını yetkin bir şekilde kullanabilmeyi,
  • Tasarım ve üretim sürecini organize ederek problem çözme, proje yönetme becerisine sahip olmaları,

Alanlarında almış oldukları teorik ve uygulama kazanımlarını hayat boyu öğrenme felsefesi ışığında sürekli geliştirmeleri, gibi konularında yetkinlik kazanmaları amaçlamaktadır.