Ulaştırma Hizmetleri | Meslek Yüksekokulu
Meslek Yüksekokulu

Sivil Havacılık alanında yaşanan hızlı büyüme ve yoğun rekabet bu alanda eğitim almış, mesleki ve etik sorumluluklarının farkında; etkin iletişim, organizasyon ve yönetim becerilerine sahip, çözüm odaklı nitelikli insan kaynağı ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.

Ulaştırma Hizmetleri Bölümü’nün amacı, büyük bir hızla gelişen sektöründe yer alan ulusal ve uluslararası kuruluşlarda başarıyla çalışabilecek, donatılmış ilgili yeterliliklere sahip, sektörüne ayak uydurabilen, etkili iletişim becerilerine sahip, müşteri ilişkileri kuvvetli, problem karşısında hızlı tepki veren, çözüm odaklı, karşılaştığı sorunlarla başa çıkabilecek yeteneğe sahip ulaştırma sektöründe çalışacak profesyoneller yetiştirmektir.

Dr.Öğr.Üyesi Gönül AKIN
Bölüm Başkanı