Meslek Yüksekokulu

Program Mesajı

Amacımız; mezun olan öğrencilerimizin, meslekleri ile ilgili teknik bilgi ve becerileri edinmelerinin yanı sıra sivil havacılık alanı ile ilgili analitik düşünce yapısına ve stratejik yaklaşım geliştirebilme yeteneğine sahip bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.

Günümüzde küreselleşmenin bir sonucu olarak sınırlar ortadan kalkmış ve zaman kavramı önem kazanmıştır. Bununla beraber hızlı ve güvenilir olarak kabul edilen havacılık sektörü, dünyada ve ülkemizde hızla büyümeye başlamıştır. Havacılık sektörünün hızla gelişimi aynı zamanda sektörün ihtiyaç duyduğu kalifiye eleman açığını ortaya çıkarmıştır. Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri programı havayolu firmalarının bu konudaki ihtiyaçlarını karşılayacak bireyler yetiştirmek üzere kurulmuştur. 

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri programı: Sivil Havacılık sektörünü ve diğer sektörlerle ilişkisini iyi bilen, uluslararası sivil havacılık organizasyonları ve kuralları, kabin memuru görev ve sorumlulukları, uçuşta servis, normal emniyet usulleri, ekip kaynak yönetimi (CRM), yolcu ilişkileri, acil durum kuralları, ilk yardım gibi konularda bilgi sahibi elemanlar yetiştirilmesini hedeflemektedir.

Program dahilinde verilecek olan eğitimlerin içeriği tasarlanırken, öğrencilerin hem mesleki beceri hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak nitelikte olmasına önem verilmiştir. 

Sivil Havacılık programının eğitim dili Türkçedir. İngilizce hazırlık eğitimi isteğe bağlıdır.

Dr. Öğr. Üyesi Ebru BAĞÇI
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Program Başkanı