Yönetim ve Organizasyon | Meslek Yüksekokulu
Meslek Yüksekokulu

Dünyada ve Türkiye'de gerek küreselleşme, gerekse Avrupa Birliği süreci paralelinde yönetim ve organizasyonun önemi daha da artmıştır. Yönetim ve Organizasyon Bölümü, kaynakları etkin, verimli, ekonomik ve rasyonel kullanarak belirlenmiş amaçlara birlikte ulaşabilmek için organizasyonlar oluşturmak hedefiyle kurulmuştur.

Yönetim ve Organizasyon bölümünün temel amacı; çağdaş yönetim biliminin temel ilkelerine, stratejilerine ve tekniklerine hâkim; analitik düşünebilen, problem çözebilen ve karar verebilme yetenekleriyle donanmış insan haklarına saygılı, etik değerlere bağlı, yaratıcı, yapıcı, çözüm üretici yönetici adayları yetiştirerek kamu kuruluşlarının ve özel sektör kuruluşlarının nitelikli eleman ihtiyacını karşılamaktır. Bu bölümden mezun olan öğrenciler, başta kamu kuruluşlarının ve giderek artan oranda da özel sektör kuruluşlarının, genel yönetimi, personel yönetimi, araştırma ve geliştirme gibi bölümlerinde, idarenin yönetici gerektiren her kademesinde görev almaktadırlar. Bu ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde üniversitelerin 4 yıllık eğitim-öğretim veren bölümlerine girebilirler.

Yönetim ve Organizasyon Bölümü bünyesinde, İşletme Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Lojistik ve Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programları yer almaktadır.

Üniversitemiz İşletme Yönetimi Programı, iş yaşamında karşılaşılabilecek tüm yönetimsel sorunların kolaylıkla üstesinden gelmeye yönelik bir eğitim programı tasarlamıştır. Bu programın amacı kamu ve özel sektör işletme ve kuruluşlarının üretim ve hizmet faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesinde çalışacak, çağdaş işletmecilik anlayışına uygun, günümüz bilgisayar teknolojisi ile faaliyet gösteren, meslek elemanı özelliklerine sahip ara elemanlar yetiştirmektir. 

İnsan Kaynakları Yönetimi Programının temel amacı; öğrencilerimizin dünyayı daha iyi anlayabilecekleri, anlatabilecekleri ve onları yönlendirebilecek bilgilerle donatmaktır. Bu bilgiler sadece günümüz dünyasının sorunlarına değil, geleceğin iş ve sosyal yaşamının sorunlarına da çözüm olabilmelidir. Bu bakış açısı ile ele alınan Beykent Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İnsan Kaynakları programı, İnsan Kaynakları meslek mensuplarından beklentileri de dikkate alınarak, büyük bir özenle tasarlanmıştır. 

Lojistik Programı, öğrencilerini; alanında gerekli teknik bilgiye sahip, analitik ve hızlı düşünebilen, ülkemizi ve dünyamızı sadece ekonomik anlamda değil sosyal ve kültürel olarak da takip eden, iletişim becerileri yüksek, üretim ve hizmet sektörlerindeki yerel ve uluslararası tüm şirketlerin lojistik süreçlerinde talep edilen birer uzman olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Önlisans Programı, sağlık işletmelerinde çalışmayı amaçlayan öğrencileri yetiştiren, Sağlık kurumlarının ihtiyaç duyduğu yöneticileri gerek teorik gerekse pratik alandaki eğitim uygulamaları ile hazırlama amacına sahip mesleki bir programdır. 

Yönetim ve Organizasyon Bölümü bünyesinde yer alan Programların eğitim dili Türkçedir. İngilizce hazırlık eğitimi isteğe bağlıdır.

Doç. Dr.  Şimal ÇELİKKOL
Bölüm Başkanı