Meslek Yüksekokulu

Eğitim Amaçları

Ağız ve diş sağlığı programının amacı ,diş hekimlerine klinik çalışmaları sırasında yardımcı olabilecek ,klinik içerisindeki laboratuvar aşamalarını yürütebilecek ,nitelikli teknik eleman yetiştirilmesini sağlamaktır.Devlet ve özel hastanelerde Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerlerine ciddi ihtiyaç duyulmaktadır.Bu ihtiyaç doğrultusunda nitelikli, yetkin, çağdaş, mesleki bilgisinin gerektirdiği kurallara bağlı kalarak ülkemizin ara eleman ihtiyacını karşılayacak etik ve ahlaki değerlere sahip öğrenciler yetiştirmek temel hedeftir.