Meslek Yüksekokulu

Program Çıktıları

  • Ağız ve diş sağlığı teknikeri,temel düzeyde kurumsal bilgiye ve hayat boyu öğrenme bilincine sahiptir.
  • Mesleği ile ilgili verilerin toplanması,yorumlanması,sonuçların teslim edilmesinde bilimsel ve ahlaki kurallara uyar.
  • Ağız ve diş sağlığı ile ilgili terimleri açıklayabilir ve temel düzeyde uygulamalı bilgiye sahiptir.
  • Bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır ve cihaz arızası ile karşılaştığında sorunları tanımlayabilir.
  • Sterilizasyon ve dezenfeksiyon çalışmalarında bilgi sahibidir.
  • Muayenehane düzenini sağlar,hasta kayıt,randevu takibi ve eksik malzeme takibi yapar.
  • Hastalar ,hasta yakınları,hekimler ve diğer sağlık çalışanlarıyla iletişim içerisindedir.