Meslek Yüksekokulu

Program Mesajı

İş Sağlığı ve Güvenliği Programı; özel sektör ve kamuya ait tüm işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulmasında rol alacak teknik elemanlar yetiştirmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Programı mezunları; işyerlerinde risklerin elimine edilmesi, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması, tehlikelerin kaynağında yok edilmesi ve çalışanların tümünün iş kazası ve meslek hastalıklarından korunabilmesi için gerekli çalışmaları yaparlar. Program mezunları; piyasada yaygın iş bulma olanaklarına sahip olurlar.

İş Sağlığı ve Güvenliği Programı mezunları, ÖSYM tarafından yapılan İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı’na katılarak C sınıfı İş Güvenliği Uzmanı olabilirler. Kariyerlerinin devamında B ve A sınıfı iş güvenliği uzmanı olma imkanları da vardır.

Programın eğitim dili Türkçe olup, hazırlık eğitimi isteğe bağlıdır.

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet EŞİYOK