Meslek Yüksekokulu

Eğitim Amaçları

Moda Tasarım eğitimindeki temel amaç özgün tasarım yeteneği olan, teknik bilgi ve beceri sahibi tasarımcılar yetiştirmektir. Bu program, mezunlarını yakın gelecekte; 

  • Moda sektörünün dinamik yapısına ve hızla değişen beklentilerine uygun özgün, yenilikçi, etik ve kültürel değerlere sahip tasarımlar yapabilmeleri,
  • Malzeme ve teknik uyum arasındaki bağı koparmadan tasarım yapmaları, tasarım ve üretim süreçleri çerçevesinde geliştirdikleri ürünleri sözlü ve görsel olarak sunmaları,
  • Tasarım ve üretim sürecini organize ederek problem çözme, proje yönetme becerisine sahip olmaları,

Alanlarında almış oldukları teorik ve uygulama kazanımlarını hayat boyu öğrenme felsefesi ışığında sürekli geliştirmeleri, konularında hazırlamaktadır.