Sosyal Hizmet ve Danışmanlık
Meslek Yüksekokulu

Sosyal Hizmetler ve Danışmanlık

Sosyal Hizmetler Programının amacı, hem ulusal hem de uluslararası etik değerleri gözeten bir yaklaşımla, birey ve toplum gelişimi için sosyal sorunların erken dönemde saptanması, mevcut sorunların çözüme kavuşması için gerekli bilimsel bilgi ve evrensel nitelikte donanıma sahip sosyal teknikerler yetiştirmektir. Sosyal Hizmetler, sosyal adalet temeline dayalı olarak ; birey, aile ve toplumların yaşam koşulları ve kalitelerini geliştirme ve etkin bir biçimde kullanmalarına hizmet etmektedir. Öğrencilerimizin üniversitemizde aldıkları eğitimde,özümsenmesi gereken etik değerler önde tutulmaktadır. Mezun olduktan sonra sosyal hizmet alanında çalışırken ihtiyaç duyacakları, bilimsel teorik bilgi ve uygulamaya dayalı pratik bilgi eğitimleri boyunca verilmektedir. Programın eğitim dili Türkçe’dir. 

Öğr. Gör. Hıdır TOK

Bölüm Başkanı