Meslek Yüksekokulu

Sosyal Hizmetler; bireylere, gruplara ve topluluklara sosyal kimliklerini tam anlamıyla gerçekleştirebilmeleri, oluşagelmiş bireysel, grupsal ve toplumsal dezavantajları giderebilmek için bireysel kapasitelerini geliştirmeye kendini adamış ve bu amacın gerçekleşmesini mümkün kılacak mikro, mezzo ve makro toplumsal koşulları yaratmaya ve dönüştürmeye çalışan mesleki bir faaliyettir.

Sosyal Hizmetler Önlisans Programı bu amaçla; sorunları doğru tespit edip, sağlıklı ve kalıcı çözüm önerileri getiren, müracaatçılarına hak temelli eşit ve adil bir hizmeti ahlaki ve mesleki etik prensipler doğrultusunda sunma ve uygulama becerisine sahip “Sosyal Hizmet Uzmanı Yardımcısı” ve “Sosyal Çalışmacı Yardımcısı” unvanlarına haiz donanımlı bireyler yetiştirmeyi ilke edinmiştir.

Bireysel ve toplumsal sorunlara duyarlı, önyargısız ve empati kurma becerisi gelişmiş ve alana dair teorik bilgisi kuvvetli bireyler yetiştirmek Sosyal Hizmetler Önlisans Programı’nın en büyük amacıdır.

Önlisans programı sürecinde verilen alana dair temel dersler, yetkinlik tamamlayıcı dersler ve staj uygulamasıyla öğrencilerimizin teoride ve pratikte güçlü kılınması hedeflenmektedir. Bu hedefle öğrencilerin derslerde aktif bir şekilde katılımına yönelik uygulamalar prensip olarak ortaya konmaktadır.