Meslek Yüksekokulu

Program Başkanının Mesajı

Beykent Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler Programı, iki yıllık önlisans programıdır. Sosyal Hizmetler; kişi ve ailelerin kendi bünye ve çevre şartlarından doğan veya kontrolleri dışında oluşan maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesine ve ihtiyaçlarının karşılanmasına, sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunmasını ve hayat standartlarının düzenlenmesi, iyileştirilmesi ve yükseltilmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetler bütününü ifade eder. Sosyal Hizmetler Önlisans Programı bu tanımın gereği olarak; • Sosyal Hizmetler alanının ihtiyaç duyduğu donanıma sahip; sosyal ve toplumsal olgu ve problemlere çözümler üretilmesine katkı sunan Sosyal Hizmet Uzmanı Yardımcıları ve Sosyal Çalışmacı Yardımcıları yetiştirmeyi, • Sosyal Hizmetler alanında çalışan ancak konuya ilişkin akademik bir eğitim almamış olan bireylerin kazanımlarını ve niteliklerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Sosyal Hizmetler Programı bu prensipler doğrultusunda ders içerikleriyle Sosyal Hizmetler alanının odaklandığı çeşitli kategorilere haiz birey, grup ve topluluklara ilişkin olgu ve pratiklere ilişkin temel ve güncel bilgileri vermenin yanında, 4. Yarıyılda yapılacak stajla da bu öğrenme kazanımlarını uygulama imkânı sağlayarak kalıcılaştırmayı hedeflemektedir.


Öğr.Gör. Hıdır TOK
​​​​​Program Başkanı