Meslek Yüksekokulu

Eğitim Amaçları

Beykent Üniversitesi, Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik programının amacı; çağdaşlığı ilke edinmiş, bilimsel doğrulara sıkı sıkıya bağlı, toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik ilerlemesine katkıda bulunan, yaratıcı ve bilinçli insanlar yetiştirmektir. Bu amacı gerçekleştirmek için, hızla değişen ve gelişen küresel dünyanın ihtiyaçlarına bağlı kalarak programın sürekli güncel tutulması ve uluslararası standartlara yükseltilmesi hedeflenmektedir. Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programının hedefi, çağın ulusal ve uluslararası gerekleri çerçevesinde, sürekli öğrenen ve gelişen bir organizasyonun parçası olarak çalışmak ve bu doğrultuda, ülkemizde gereksinim duyulan eğitilmiş ve nitelikli çevirmen ihtiyacının tamamlanmasını sağlamaktır.