Meslek Yüksekokulu

Bilgi

Kurumsal Olgusal

Çeviri bilimin kuram ve uygulama alanlarını bilir.

Çeviride temel kavramları bilir ve  çeviri terminolojisine hakimdir.

Çeviride dilbilimsel ve işlevsel yaklaşımları bilir.

Uygulamalı İngilizce ve çevirmenlik alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar prgramları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir

Çeviri tarihçesi ve geçmişte çeviri etkinliği hakkında bilgi sahibidir

Yabancı dil bilgilerini diğer disiplinlerde kullanabilir.

Diller, Kültürler ve Edebiyatlar hakkında bilgilidir.

Yabancı dilde ve Türk dilinde sözlük kullanımında yetkin hale gelir.

Çeviri  alanında yeterli bilgi, donanım ve alt yapıya sahip olur.

İş etiğinin değerlerine uymanın gereğini özümsemek uygulamalı İngilizce ve çevirmenlik alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında her şart altında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur ve uygulama yapar

Beceriler

Bilişsel Uygulamalı

Edebi eserleri, metinleri, bilimsel makaleleri, gazete ve dergileri, siyasi, hukuki, ekonomik, teknik ve diğer türdeki eserlerin  kaynak dilden erek dile çevirisini yapabilir.

Yabancı dil bilgisini kuramsal ve uygulamalı olarak  kullanabilir ve aktarabilir.

Yazılı çevirilerde metinleri anlam bütünlüğünü ve ifade doğruluğunu bozmadan erek dile aktarır.

Çeviri sürecini takip edebilir. Pre-editing ve pst-editing süreçlerine dahil olabilir.

Yapılan çevirilerin doğruluğunu kontrol edebilir.

Mesleki sorunları çözümler.

 

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Mesleki sorunları çözümler.

Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlar içinde etkin olarak çalışır.

Bireysel çalışmalar ve takım çalışması yürütür, akademik ve sosyal sorumluluğunun farkında olur.

Bireysel çalışmalar yürütür, akademik ve sosyal sorumluluğunun farkında olur.

Çok disiplinli gruplarda yer alır. İşyeri deneyimi kazanır.

Kaynak dilde ve erek dilde yazılmış lan metinlerin ana fikrini algılayabilir ve metin çözümlemesi yapabilirler.

Öğrenciler Avrupa Dil Portföyü seviyelerine göre, B2 seviye İngilizce bilgisine sahip olur.

İçinde bulundukları ortama göre dil seviyelerini ayarlayabilirler.

İşletme fonksiyonları, performans, kalite yönetimi ve standartlar gibi konularda bilgi sahibidir.

 

Öğrenme Yetkinliği

 

Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir,

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimser

Çeviri bilim alanında  bilgilerini yeniler ve sürekli geliştirmeye yönlendirir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarır.

Kendi alanının yanı sıra başka alanlarda hem bireysel hem de  takım çalışmalarında bulunabilir

Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.

Yabancı dilde sözlü ve yazılı bir şekilde kendini ifade ederek iletişim kurabilir

 

Alana Özgü Yetkinlik

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci taşır.

Temel hukuki konularda bilgi sahibidir.

Kendi ve beraberinde çalışanların iş güvenliği ve sağlığı için alınması gereken tedbirleri açıklar.

Kültürel ve tarihi değerler konusunda bilgilidir.

Kültürel ve tarihi değerler konusunda bilgilidir.

İngiliz Dili ve Türk dili alanında araştırma ve çalışma yapabilecek temel bilgi ve becerileri kazanır.